سوال کاربر:

بنده با توجه به اینکه اختلافاتی پیش آمد و برای حفظ کانون زندگی و دوست داشتن زندگی و خانواده برای حسن نیت به همسرم وکالت طلاق را با توجه به ادعای پدر ایشان و خود شخص که در اینصورت حاضر به زندگی خواهم شد ولیکن با توجه به این وکالت کارهای طلاق را انجام دادند و بصورت غیابی طلاق گرفتند که نوع طلاق خلع محسوب میشود که ایشان در خصوص مهریه را بذل نموده در خصوص نفقه جاریه و گذشته را بذل نموده زوجه جهیزیه ندارد زوجین فرزند ندارد زوجه با توجه به نامه پزشکی قانونی بشماره 7/6/95 باردار نمیباشد و در ادامه زده با توجه به طلاق و بند 1 و ماده 8 حمایت خانواده حکم به صدور گواهی عدم سازش جهت جاری نمودن و ثبت طلاق ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه در یکی از دفاتر رسمی طلاق مینماید. نوع طلاق خلعی میباشد رای صادره حضوری و با توجه به اینکه طرفین حق اعتراض و تجدید نظر خواهی را از خود سلب و ساقط نموده اند قطعی میباشد این رو هم اضافه کنم ما در دوران عقد به این مشکل خوردیم بنده باور کنین نه دست برن داشتم نه بیکار بودم نه چیزی انگ دروغگریی بابت این بهم خورد که نتونستم در زمان مقرر جشن ازدواجم رو راه بندازم والان جز غمگین بودن و حسرت دو سال از عمرم چیزی نمانده سوالی که داشتم اینه وقتی من اس ام اس میدم میگم تا زمان عده برگرد جبران میکنم شخص میگه میرم مهریه ام رو میگیرماااا و منو تهدید میکنه آیا ایشان میتونن ادعا کنن و مهرشون رو هم بگیرند ممنون میشن منو راهنمایی کنی

پاسخ مشاور:

سلام .وکالت برای طلاق مطلق بوده و نیاز به بعلت خاصی ندارد مانند اعتیاد و بیکاری و...
در خصوص مهریه هم چون بخشیده اند و ضمن رای دادگاه آمده است امکان بازپس گیری(اعاده) آن از شما وجود ندارد و تهدید ایشان موثر نمی باشد.
در طلاق خلع رجوع معنا ندارد مگر اینکه زن از آن چیز که بخشیده(مهریه) در مدت عده رجوع کند آن زمان طلاق رجعی خواهد بود.
موفق باشید

  مشاوره