سوال کاربر:

بنده به خاطر مزاحمت تلفنی و پیام های مستهجن به زن شوهر دار ازم شکایت شده و با توجه به اینکه رضایت شاکی را گرفته ام و در گوشی من چند مورد س.ک.س چت وجود داشته رای دادگاه چه می تواند باشد ؟

پاسخ مشاور:

سلام.در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.میتوانند برا شما به احتمال کم حبس تا3 ماه و احتمال زیاد جریمه مالی مشخص نمایند با قید تعهد(این حداقل مجازات خواهد بود بخاطر گذشت شاکی خصوصی).
اگر چت های شما مشمول ارتباط نامشروع باشد مطابق مواد 637و 638 مجازات حبس و شلاق دارد.

  مشاوره